Těžba uhlí v České republice v současnosti

Uhlí patří mezi významné nerostné suroviny a fosilní paliva a jeho těžba v České republice má dlouholetou tradici. V současné době těžba uhlí v České republice prochází zásadními změnami, které ovlivňují jak místní průmysl, tak i globální energetický trh. Loni těžba uhlí v ČR vzrostla na více než 35 milionů tun, což bylo o desetinu více než v předchozím roce.

Energetická krize a oživení průmyslu

V loňském roce těžba uhlí v ČR stoupla na více než 35 milionů tun, což představuje meziroční nárůst o desetinu. Tento nárůst těžby byl zásadně ovlivněný několika klíčovými faktory. Jedním z nich byla energetická krize, kterou způsobil útlum poptávky během pandemie covidu-19. Po pandemii následovalo ekonomické probuzení Asie, což vedlo k nárůstu poptávky po energetickém uhlí.

Dalším faktorem byla oživení průmyslu, který se po pandemii začal postupně zotavovat. To vedlo k nárůstu potřeby energie a zvýšení těžby uhlí, které slouží jako základní surovina pro výrobu elektřiny.

Globální trendy

Globální trendy v těžbě uhlí se projevily i v České republice. Celosvětově vzrostla produkce uhlí o sedm procent, a spotřeba uhlí dosáhla nejvyššího bodu od roku 2014. Čína a Indie byly hlavními tahouny růstu poptávky, přičemž Čína spálila více než polovinu světové spotřeby uhlí vloni. V Evropě bylo Česko čtvrtým největším producentem uhlí, s Německem na prvním místě se 133 miliony tunami vytěženého uhlí.

Odklon od uhlí

Nicméně, aktuálně těžba uhlí v ČR začíná klesat. Tento pokles je spojen s postupným přechodem na obnovitelné zdroje energie a snahou snížit emise skleníkových plynů. K tomuto útlumu přispívá zvýšená instalace solárních elektráren, což snižuje potřebu fosilních paliv.

Útlum těžby uhlí je jedním z mnoha faktorů, které v dnešní době přispívají k tomu, že cena elektrické energie narůstá. To má ve výsledku negativní vliv na spotřebitele, které v dnešní době trápí obecně růst cen, včetně neustále se zvyšující ceny elektřiny.

Plány vlády

Dalším klíčovým faktorem je plán české vlády na postupné odstavení uhelných elektráren do roku 2033. Nahrazení uhelné energie novými jadernými a obnovitelnými zdroji energie má být klíčovým krokem směrem k udržitelnější energetické budoucnosti. Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje aktualizaci státní energetické koncepce, která má podpořit tuto transformaci.

Výkony těžebních společností

OKD a Sokolovská uhelná jsou dvěma významnými těžebními společnostmi v ČR, které významně přispívají k těžbě uhlí. Oba podniky vykázaly významný nárůst zisku v posledním roce, přestože objem těžby uhlí klesl. To svědčí o tom, že těžba uhlí zůstává v současnosti ekonomicky atraktivní.

Budoucnost těžby

Sokolovská uhelná například těží ve svém největším lomu Jiří, který se nachází v Karlovarském kraji. Původně byl útlum těžby v tomto lomu plánován, ale v souvislosti s válkou na Ukrajině a energetickou krizí v Evropě bylo nutné zajistit dodávky elektřiny a tepla z uhlí. Těžba v tomto lomu bude pokračovat až do roku 2032.

Toto rozhodnutí závisí na cenách emisních povolenek a státní energetické koncepci, která má být hotová do konce roku. Firma čeká na jasnou vizi vlády ohledně budoucnosti těžby uhlí a energetické transformace.

Také je třeba vzít do úvahy, že utlumení či ukončení činnosti těžebních společností a také firem navázaných na těžbu v minulosti vedlo ke zvýšení nezaměstnanosti v dotčených regionech a obecně ke snížení příjmů obyvatelstva. V důsledku toho se lidé častěji dostávají do tíživé finanční situace, kterou řeší pomocí úvěrových produktů. Mnohdy sahají i k rizikovým typům nebankovních půjček, jako jsou například půjčky bez dokladování příjmů, aby mohli financovat své základní životní potřeby.

Celkově lze říci, že těžba uhlí v České republice prošla v posledních letech významnými změnami. Transformace energetického sektoru směrem k obnovitelným zdrojům energie a snižování emisí bude mít významný vliv na budoucnost těžby uhlí v zemi. Rozhodnutí vlády ohledně odstavení uhelných elektráren a přechodu na jiné zdroje energie budou klíčovými faktory ovlivňujícími tuto transformaci.

Publikováno 10.11.2023