Rok 2015

Oslavy v roce 2015 přilákaly kolem 10 000 návštěvníků, dalších několik tisíc se účastnilo akcí ve Staříči, kde proběhl Den horníků.

Vzpomínka na mrtvé horníky a hornická bohoslužba

Po pietním aktu na Univerzitním náměstí za účasti zastupitelů města, společnosti OKD, neziskových organizací a hornických spolků a za doprovodu dechové kapely Májovák se konala tradiční hornická bohoslužba v kostele sv. Marka.

Různorodý program: tanec, cirkus, hudba

Kulturní program zahrnoval jak hudební (viz níže), tak taneční a cirkusová vystoupení (mažoretky, folklórní soubor Ostravica, taneční skupiny Akcent a Bílá holubice, Cirkus trochu jinak), dále potom atrakce pro děti, výstavu báňských záchranářů a představení neziskové organizace Spolek sv. Barbory.

Pódium v parku Boženy Němcové v Karviné patřilo nejen začínajícím hudebníkům (zpěvačka Elis, držitelka ocenění v kategorii Objev roku v rámci Českého slavíka), ale i ostatním kapelám (Vaťák – Kabát revival, Nebe, Tanja & Ahard). Vrcholem večera potom bylo vystoupení dnes již legendární skupiny Tři sestry v čele s Lou Fanánkem Hagenem.

Fotbalové hřiště ve Staříči uvítalo např. kapelu Argema nebo revivalové skupiny AC/DC, Scorpions a Kabát revival.

Význam slavností a poděkování ze strany společnosti OKD

Představenstvo OKD prohlásilo, že je pro ně pokračování v hornických slavnostech velice důležité a že se bude i dále zasazovat o jejich konání v následujících letech. Smyslem slavností je jednak uctění památky mrtvých horníků a jednak poděkování zaměstnancům za tvrdou práci v dolech.

Program Hornických slavností OKD v Parku Boženy Němcové v Karviné

OKD stage – Park Boženy Němcové (Karviná-Fryštát)

Nadace OKD stage – amfiteátr letního kina

Program Dne horníků ve Staříči