Hornická muzea v ČR

Nadace OKD – dlouhodobý rozvoj vzdělání, služeb a kultury v regionu

Kam se vydat se svou rodinou nebo přáteli o volném čase? Skvělým nápadem jsou hornická muzea, kde se dozvíte mnoho informací o historii hornictví.

1. Okresní muzeum – Hornické muzeum Příbram

V deseti objektech muzea je situováno 18 stálých expozic, čímž patří mezi největší hornická muzea v ČR. Návštěvníci se mohou projet důlním vláčkem až na náraziště Prokopské jámy o hloubce 1 600 metrů.

2. Muzeum Sokolov

Návštěvníci muzea mohou zhlédnout expozici, která vypráví historii rudného a uhelného hornictví. V rámci prohlídky si mohou prohlédnout výstavu nerostů z regionů, fauny a flóry a vývoj řemesel od pravěku po současnost.

3. Důlní expozice Chrustenická šachta

V důlních chodbách čekají na návštěvníky stovky metrů chodeb s unikáními exponáty, které vyprávějí o době hornictví a lomařství v této oblasti. Nezapomenutelným zážitkem je jízda důlním vláčkem.

4. Hornické muzeum OKD Landek

OKD v muzeu prezentuje vývoj těžby uhlí od roku 1782 do současnosti v lokalitě bývalého dolu Anselm v Ostravě. Návštěvníci si mohou prohlédnout těžařské stroje a zařízení a důlní expozici.

5. Hornické muzeum Planá – štola Ondřej Šlik

Hornické muzeum má atraktivní umístění ve štole Ondřej Šlik, kterou vyrazili horníci koncem 16. století. Během prohlídky mohou návštěvníci obdivovat exponáty, které dokumentují vývoj hornictví.

6. Grafitový důl Český Krumlov

Expozice je umístěna v dole Český Krumlov a návštěvníci procházejí chodbami dlouhými 1 800 metrů. První část o délce 1 km zhlédnou návštěvníci z důlního vláčku. Ve zbytku prohlídkové trasy spatří technologii těžby.

7. Hornické muzeum Rudolfov

Expozice vypovídá o historii těžby stříbra v místní oblasti a dokumentuje roky 1385 – 1910. Muzeum je součástí naučné hornické stezky „Rudolfovo město“.

8. Městské muzeum Bystřice nad Pernštejnem

Hornická expozice je umístěna ve dvou zrekonstruovaných sklepních místnostech, kde bylo vyraženo 15 metrů chodeb. Tyto chodby slouží jako ukázky důlních děl. Prohlídku doprovází reálné zvuky z důlního provozu.

9. Městské muzeum ve Stříbře

Na nádvoří muzea je jedna rarita: maketa štoly s důlními vozy a další technikou. Expozice zachycuje historii dolování od středověku do 20. století.

10. Důl Michal v Ostravě – Michálkovicích

Návštěvníci dolu se ocitnou v autentickém prostředí důlní činnosti. Celý povrchový areál je ukázkou elektrických těžebních strojů a kompresorů z počátků elektrifikace. Do areálu nebylo takřka zasáhnuto.

11. Muzeum Vysočiny, Jihlava

V muzeu čeká na návštěvníky ojedinělá expozice Jihlavské dobývání stříbra. Ta podává svědectví o jihlavském hornictví a mincovnictví. Zajímavá je rovněž expozice Nerostné suroviny Českomoravské Vysočiny.

12. České muzeum stříbra Kutná Hora

Muzeum láká návštěvníky na expozici Vzniku a výstavby královského horního města Kutné hory, expozici Života šlechty a Expozici technologie středověkého dolování a zpracování surového stříbra.

13. Okresní muzeum Rakovník

V muzeu v Rakovníku je návštěvníkům k dispozici stálá expozice mineralogie, která se zaměřuje na hlubinnou a povrchovou těžbu černého uhlí a lupků.

14. Regionální muzeum v Jílovém u Prahy

Regionální muzeum připravilo pro návštěvníky expozici geologie a hornictví, která dokumentuje těžbu a zpracování zlata v Čechách. Zejména děti potěší možnost vyzkoušet si na nádvoří rýžování zlata.

15. Regionální muzeum Teplice

V regionálním muzeu v Teplicích se návštěvníci mohou dozvědět o těžbě a zpracování cínu. Součástí prohlídky je expozice cínových výrobků a nádobí. Zajímavostí je ukázková štola rudného dolu ze začátku 20. století.