Město Karviná

Historie města Karviná

Město Karviná patří k místům s nejstarším osídlením. První písemná zmínka o území dnešního města pochází z roku 1268. Vzhledem ke strategické poloze se stala oblast Karviné významným střediskem obchodu a řemesel. Značný hospodářský rozvoj nastal v oblasti v polovině 15. století a ve 2. polovině 18. století, kdy se zde nalezlo černé uhlí. Ve 20. století se město stalo významnou obcí Rakouska-Uherska.

Pokles obyvatel v Karviné

Město Karviná patřilo v minulých desetiletích k nejrychleji se rozvíjejícím průmyslovým městům v České republice. S tím souvisel i nárůst počtu obyvatel až na 80 tisíc. Značnou měrou k tomu přispěla těžba kvalitního kamenného uhlí, které položilo základy rozvoje průmyslu na Ostravsku. V 90. letech nastal útlum těžby uhlí a počet obyvatel pozvolna klesl o bezmála 20 tisíc.

Karviná-Doly

Část města Karviná-Doly se nachází na jihozápadě města Karviná a její rozloha čítá 16,35 km2. Tato oblast vznikla na území zaniklé obce Solce a v současné době se zde vyskytují již uzavřené šachty Důl Barbora, Důl Gabriela nebo areál Dolu Jindřich. Jedinou aktivní šachtou je Důl Československé armády.

Tragédie v dolech v Karviné

Nejhorší tragédie v dolech na území Karviné se stala v úterý 22. března 1977 v 19.45 hodin v závodě II. Dolu ČSA Karviná. Došlo zde k silné explozi metanu a uhelného prachu, v důsledku čehož zahynulo v podzemí 30 havířů. Další neštěstí se odehrálo v roce 2014, kdy důl Karviná zasáhl silný otřes a tři lidé na místě zemřeli. Horníci v té době pracovali 900 metrů pod zemí v lokalitě ČSA. V roce 2015 usmrtil výbuch metanu v černouhelném Dole Darkov společnosti OKD tři zaměstnance při ražbě důlní chodby.

Zásah do životního prostředí

Těžba uhlí na Karvinsku má dalekosáhlé dopady na životním prostředí. Ovzduší v Karviné patří kvůli vysoké koncentraci těžkého průmyslu k nejvíce znečištěnému v ČR. Těžba zanechala na krajině jizvy a některé části města Karviná se potýkají s poddolováním v důsledku hlubinné těžby uhlí. Kvůli narušené statice budov musely být strženy také stavební památky a přistoupilo se k likvidaci příměstských lokalit Louky a Darkov. Do budoucna se uvažuje o těžbě uhlí pod čtvrtí Staré Město a Starý Ráj.

Ekonomický pokles

V minulosti patřilo město Karviná k nejdynamičtěji rozvíjejícím se průmyslovým městům. S uzavřením dolů stoupla nezaměstnanost, kterou se daří postupně snižovat díky průmyslové zóně Nové Pole. V této části mají své výrobní haly firmy Sejong Gates, Shimano nebo Mölnlycke Health Care. Co se týče městské části Karviná-Doly, krajský úřad zde naplánoval výstavbu velkokapacitní spalovny, která však může dále zhoršit kvalitu ovzduší.