OKD s.r.o.

Společnost OKD (Ostravsko- Karvinské kamenouhelné doly) začala vznikat po druhé světové válce, kdy pod její správu přešly bývalé soukromé těžařské společnosti a jejich majetek. R. 1952 byl vytvořen kombinát OKD, později státní podnik OKD. Ten byl po roce 1989 přeměněn na akciovou společnost. V současnosti je 100 % vlastníkem společnost New World Resources. OKD má jednu dceřinnou společnost, jejímž je vlastníkem – HBZS, a.s. - Hlavní báňská záchranná stanice.

Hlavní činnost společnosti, lokality, kde společnost působí

Firma je jedním z největších soukromých zaměstnavatelů v severomoravském kraji (na konci r. 2014 přes 10 000 zaměstnanců, v současnosti je počet nižší), hlavní činností je těžba černého uhlí s nízkým obsahem síry, dále jeho zpracování a prodej. Dnes firma těží celkem ve třech oblastech: Důlní závod 1 (lokality ČSA, Lazy, Darkov), Důlní závod 2 (jižně od Karviné – lokalita Sever, Jih), Důlní závod 3 (západně od Frýdku-Místku – Staříč, Chlebovice). Důl ve Frenštátě, který společnost rovněž vlastní, je veden v konzervačním režimu a je předmětem sporů mezi firmou a tamními obcemi, které s otevřením dolu nesouhlasí.

Společensky odpovědná firma

Firma se rovněž angažuje ve společenském dění v regionu. Již několik let pořádá hornické slavnosti, podporuje místní neziskové organizace prostřednictvím své nadace (viz odkaz zde) a investuje do zlepšení stavu životního prostředí (zejména rekultivace).

Společnost založila i organizaci Spolek sv. Barbory, která se věnuje hornickým sirotkům, podporuje jejich vzdělání a volnočas. Spolupracuje rovněž se Střední školou techniky a služeb v Karviné (obnovení hornického učňovství), podporuje i studenty jiných středních i vysokých škol (strojírenské, hornické, geologické a příbuzné obory).


Více se o společnosti OKD dozvíte na oficiálních stárnkách www.okd.cz