Nadace OKD

Nadace OKD – dlouhodobý rozvoj vzdělání, služeb a kultury v regionu

Nadace OKD si klade za cíl dlouhodobě rozvíjet duchovní a humanitární hodnoty, vzdělávání, sportovní a kulturní aktivity a sociálně zdravotní služby v regionu. Byl zřízena společností OKD na podporu zejména neziskových organizací. Každoročně vypisuje několik grantových nadačních programů, ze kterých mohou neziskové a jiné organizace žádat finanční podporu. Podpora směřuje zejména do Moravskoslezského kraje, konkrétně do těchto obcí: Dětmarovice, Doubrava, Frýdek-Místek, Havířov, Horní Suchá, Karviná, Orlová, Paskov, Ostrava, Staříč a Stonava. Nejvýznamnějšími dárci kromě mateřské společnosti New World Resources N. V. jsou také Green Gas DBP, a.s., Advanced World Transport a.s. a rovněž další firmy a jednotlivci.

Z jakých programů mohou neziskové organizace čerpat finance

Stěžejním programem je program Pro Region – podpora zdravotních, sociálních a volnočasových projektů, zlepšení životního prostředí, budování regionální identity a podpora regionální soudržnosti. Program Pro Evropu poskytuje servis neziskovým organizacím při získávání prostředků z EU. Dalšími programy jsou Srdcovka (pro organizace, kde působí zaměstnanci OKD), Sídliště žije (komunitní spolupráce na sídlištích, zlepšení mezilidských vztahů) a Zážitky bez bariér (integrace hendikepovaných).

Podporované neziskové a jiné organizace se prezentují na hornických slavnostech, které Nadace OKD spolupořádá.

Koho nadace OKD podpořila a podporuje?

V roce 2016 byly podpořeny např. tyto neziskové organizace: Mobilní hospic Ondrášek, Oblastní spolek ČČK Karviná, ADRA (dobrovolnické sdružení). Dále podpora směřovala do lokálních mateřských a základních škol, sportovních organizací a jiných. Žádat mohly i samotné obce, většinou se jednalo o podporu kulturních a společenských akcí nebo koupi nového vybavení např. do knihoven nebo kluboven.


Více se o Nadaci OKD dozvíte na oficiálních stárnkách www.nadaceokd.cz